Een gelukkige medewerker,
een tevreden gast!

happystaff

 

Een professionele aanpak bij de aanwerving is niet voldoende.
Met ons uitgebreid retain pakket kan u elke aangeworven kandidaat professioneel begeleiden in zijn of haar ontwikkelingstraject binnen uw bedrijf.
Het verhoogt de loyaliteit en productiviteit en verlaagt het absenteïsme en verloop in uw organisatie.
Dit pakket is er voor elke werknemer, ongeacht de functie, verantwoordelijkheid of senioriteit.

The Hospitologist begeleidt u in volgende domeinen :

  1. Een uniek verwelkomings- en introductietraject
    'You never have a second chance on a first impression'. Volledig op maat van uw bedrijf ontwikkelen wij samen met u een verwelkomings- en inloop procedure voor nieuwe werknemers.  
    Geef ze van bij de start een warm welkom!

     
  2. Functionerings- en evaluatie interviews 
    Door onze onpartijdige en professionele houding komen we vaak meer te weten en te horen dan in een klassieke werkgevers-werknemers opstelling. 
    Zo brengen we bijkomende ontwikkelings- en trainings behoeftes efficiënt in kaart. 
    Dit zorgt er ook voor dat de wederzijdse verwachtingen naadloos op elkaar blijven aansluiten.
     
  3. Algemene personeels tevredenheidsenquêtes 
    Naast de individuele opvolging is het belangrijk te weten wat er zich binnen uw onderneming afspeelt vanuit de werknemerszijde. 
    Deze enquêtes worden gezamenlijk opgesteld en door ons verwerkt en gerapporteerd.
    De antwoorden van de deelnemers zijn overigens volledig anoniem onderbouwd.
    Vanuit het resultaat van alle interviews- en enquêtes bieden wij een gericht individueel advies op maat van de werknemer, rekening houdend met de mogelijkheden binnen het bedrijf.
     

  4. H.R. activity plan
    Retaining gaat om 'behouden van'. En dit moet je op langere termijn zien. Een gedegen planning is daarom noodzakelijk. Stel jezelf de vraag hoe vaak je tijd neemt voor een tussentijds evaluatiegesprek of algemeen overlegmoment? Hoe plan je verjaardagen en andere belangrijke dagen van je werknemers in? In welke mate zijn je werknemers echt betrokken in de uitvoering van het beleid?
    Al deze zaken en nog veel meer worden opgenomen in een actief H.R. activity plan. 
     

Overtuigd?
Contacteer ons hier voor een afspraak of klik op onderstaand icoon.